you are here:

Secondary Scholarship

Year 2006
Rank Name of Students Total Marks
01 Bhirud Siddharth Yogeshranth 244
02 Chaudhari Abhishek Vaijnath 242
Year 2007
Rank Name of Students Total Marks
01 Nehete Sanket Sanjay 249
02 Kinge Aniket Ganesh 246
03 Warke Pooja Anil 243
04 Patil Niranjan Chandrakant 242
05 Chaudhari Vivek Madhav 231
Year 2008
Rank Name of Students Total Marks
01 Patil Samrudhi Narendra 262
02 Barhate Prasana Prakash 247
03 Mule Tanmay Ravindra 238
Year 2009
Rank Name of Students Total Marks
01 Varade Amit Bhaskar 243
02 Borole Suchet Chetan 239
03 Chaudhari Kartikeya Pitambar 236
04 Patil Parag Rajendra 208
Year 2010
Rank Name of Students Total Marks
01 Nehete Piyush Sanjay 235
02 Nehete Tejas Sunil 223
03 Nikumbh Lineshwar Komalsingh 223
04 Chaudhari Amruta Vaijanath 222
05 Jawale Milind Ganesh 222
06 Joshi Prajakta Ramesh 216
07 Bhole Mrunal Liladhar 209
08 Bharambe Ashwin Shirish 206
09 Chaudhari Mansi Gajanan 198
10 Pachapande Mugha Kishor 197
11 Maheshwari Raghav Badranarayan 194