you are here:

S.S.C. Results

S.S.C. March 2018
No.of Students Appeared - 351
No.of Students Passed - 336
Total School Result - 97.72%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Rajput Vrushali 482 96.40
02 Vaikole Manasi 481 96.00
03 Chaudary Himanshu 480 96.00
S.S.C. 2015-2016
Total School Result 96.40%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Jawale Aishwrya Ganesh 488 97.60
02 Phalak Darpan Rajendra 486 97.20
03 Talele Rasika Ulhas 484 96.80
S.S.C. March 2015
No.of Students Appeared-387
No.of Students Passed -372
Total School Result 96.12%
Rank Name of Students Percentage
01 D. Swapnil 96.60
02 N. Neha 96.00
03 E. Lokesh 95.20
S.S.C. March 2014
Total School Result 96.25%
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Munde Jyothi Baburao Hine 96.80
02 Phegde Leena Manohar 96.40
03 Damodhar Rohit Bhaskar 96.20
S.S.C. March 2010
No.of Students Appeared-350
No.of Students Passed -345
Total School Result 98.57%
Students Above 90% - 29
Students Above 80% - 86
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Patil Aarati Ravindra 530 96.36
02 Chaudhari Vivek Madhav 529 96.18
S.S.C. March 2009
No.of Students Appeared-358
No.of Students Passed -342
Total School Result 95.53%
Students Above 90% - 16
Students Above 80% - 77
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Patil Mahesh Yuvraj 613 94.30
02 Hagavane Pratik Gajanan 609 93.69
S.S.C. March 2008
No.of Students Appeared-335
No.of Students Passed -325
Total School Result 97.01%
Students Above 90% - 04
Students Above 80% - 58
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Talele Rajan Dilip 605 93.07
02 Chaudhari Anup Suhas 588 90.46
02 Patil Abhishek Sanjay 588 90.46
S.S.C. March 2007
No.of Students Appeared-342
No.of Students Passed -340
Total School Result 99.41%
Students Above 90% - 01
Students Above 80% - 40
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Karade Dhiraj Sukhadev 580 89.23
02 Suralkar Satish Kautik 575 88.46
S.S.C. March 2006
No.of Students Appeared-297
No.of Students Passed -291
Total School Result 97.97%
Students Above 90% - 05
Students Above 80% - 28
Rank Name of Students Total Marks Percentage
01 Chaudhari Saurabh Prabhakar 672 89.60
02 Joshi Yogita Vijay 665 88.66